The website is being updated or under updating.
Свод, сбор гиперстраниц, то есть веб-сайт, обновляется или при обновлении.
Жыйын жаңырланууда же жаңыртылууда.


3 - 2 - 1 = 0 - 0 + 0

0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 5 + 5 = 10
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 = 5 * 0 + 5 * 1 + 5 * 2 + 5 * 3 + 5 * 4 + 5 = 5 + 5 * 5 + 5 * 5 = 5 + 2 * 52 = 5 + 5 * 10 = 55
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 5 = (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 6 = 0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5) * 5 = (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5) * 6 = 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5) * 5 = 55 + 55 + 55 + 55 + 55 + 55 = 55 + 55 * 5 = 55 * 6 = (10 + 100) * 0 + (10 + 100) * 1 + (10 + 100) * 2 = 330
0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 0 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3 = 385
10 * 100 * 1000 = 106 = 1003 = 10002 = 1000000
101010 = 310 = 10 ↑↑ 3 = 10 ↑2 3 = 1010000000000 = 10 ↑ 10000000000
10100000000000 = (1010)10000000000 = (1010000000000)10 = ((((((((((1010)10)10)10)10)10)10)10)10)10)10 = (1010)1010 = (101010)10 = 1000000000010000000000 = 210000000000 = 10000000000 ↑ 10000000000 = 10000000000 ↑↑ 2 = 10000000000 ↑2 2

 
  
    
        
                
                                
                                                                
                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
  
   
    
     
      
       
        
         
          

           
                     

 
        

 
                

 
    
    
    
    

                                                                                


 

 

  
 
 
  

   
 
 
   

    
 
 
    

     
 
 
     

      
 
 
      

       
 
 
       

        
 
 
        

         
 
 
         

          
 
 
          


                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Honest Truthful